Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) woont in Nederland en oefent zelfstandig het beroep van Salvage Master en Special Casualty Representative uit. Hij houdt zich als zodanig bezig met bergingsoperaties van schepen. De duur van een berging bedraagt gemiddeld acht weken. X heeft wereldwijd incidenteel werkzaamheden verricht aan boord van verschillende schepen.

In geschil is of X recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

In de gevallen waarin Nederland met de vlagstaat van het schip een belastingverdrag heeft gesloten waarin een zogenoemd scheepvaartartikel is opgenomen, dienen de inkomsten volgens X op grond van dat artikel vrijgesteld te worden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft X geen gelijk gegeven. X verdient weliswaar zijn inkomsten met dienstverlening op een schip, maar gelet op de door hem gegeven omschrijving van de inhoud van de dienstverlening is geen sprake van inkomsten uit scheepvaart. Ook het standpunt van X dat sprake is van belastbare winst uit buitenlandse onderneming met behulp van een vaste inrichting, is door de Rechtbank verworpen. Verder kan gelet op de aard van de werkzaamheden niet worden gezegd dat X een vaste vertegenwoordiger is.

Hof Den Bosch bevestigt in hoger beroep de oordelen van de Rechtbank. De Inspecteur heeft terecht geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. X maakt geen feiten en omstandigheden aannemelijk die leiden tot de conclusie dat aan de voorwaarden voor voorkoming van dubbele belasting is voldaan.

De Hoge Raad heeft op 7 juni 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2010-2012
Instantie
HR
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
23/01687
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:827
NLF-nummer
NLF 2024/1391
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina