Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(6)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(39)
  • Commentaar NLFiscaal(21)
  • Literatuur
  • Recent(8)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(7)

Dit besluit (Stcrt. 2021, 44628) bevat goedkeuringen met betrekking tot de verschillende heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Onderdeel 2 bevat het beleid dat betrekking heeft op alle elementen van de standaardheffingskorting. Onderdeel 3 bevat een specifieke goedkeuring met betrekking tot de algemene heffingskorting. Tot slot bevat onderdeel 4 verschillende goedkeuringen met betrekking tot de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 november 2011, BLKB2011/1208M (Stcrt. 2011, 20910).


Dit besluit is met ingang van 13 november 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
13 november 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 oktober 2021
Rolnummer
2021-210997
NLF-nummer
NLF 2021/2183
Aflevering
18 november 2021
bwbr0002471&artikel=20,bwbr0011353&artikel=2.2,bwbr0011353&artikel=2.7,bwbr0011353&artikel=8.10,bwbr0011353&artikel=8.14a,bwbr0017745&artikel=9

X