Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In 2017 heeft Stichting NLFiscaal de Jaap van den Berge-Literatuurprijs in het leven geroepen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een auteur die door middel van publicaties in de vakpers een belangrijke bijdrage levert aan de fiscale rechtsontwikkeling. In 2020 was Anna Gunn de prijswinnaar. Zij is onder andere editor in chief van Artikel104.nl.Bij de uitreiking van de Jaap van den Berge-Literatuurprijs op 6 februari 2020 is de bundel ‘Anders: Gunn’ uitgedeeld. Voor dit boekje heeft Anna dertien van haar eerder op Artikel104.nl verschenen columns geselecteerd en bewerkt rondom de thema’s ethiek en metafiscaliteit onder de noemer een selectie uit vijf jaar fiscaal activisme.

NLF-W artikel

Voorwoord

Een uniek oeuvre. Zo kan het werk van Anna Gunn worden aangeduid. Haar publicaties – enkele ervan zijn in deze bundel te vinden – zijn vrijwel meteen te herkennen door de vorm, gekozen stijlmiddelen en meer in het bijzonder de schrijfstijl, dat wil zeggen het bijzondere idioom waarin het werk van de geest tot ontplooiing wordt gebracht, vooral in de meer columnachtige teksten. In die teksten lijkt zij te wonen en de stem van haar schrijverschap te hebben gevonden. Het is zoekend schrijven. Een thema wordt afgetast: al schrijvend wordt vaste grond gevonden en ontstaat een rode draad die mede met behulp van autobiografische verhalen zichtbaar wordt (gemaakt). De lezer die meegaat in deze zoektocht, zal zich aan het einde daarvan verrijkt en soms zelfs gesticht weten, onder meer door de boodschap die zich volgroeid en tevreden heeft vastgezet in het geschrevene. Een rol daarbij speelt het vaak vernieuwende perspectief dat wordt geboden op de fiscale actualiteit, dat veelal haar werkterrein vormt. De lezer van haar stukken wordt getrakteerd op dialogen, opvallende observaties en beeldspraak die doet glimlachen zonder dat de overtuigingskracht van het betoogde daaronder lijdt. Verder verstaat Gunn, die tot de progressieve vleugel behoort, de kunst van de suggestie, een van de belangrijkste wapens van een goede auteur, en dat is: méér proberen te suggereren dan de woorden mogelijk lijken te maken. Bovendien zijn in haar publicaties talloze rake typeringen en een overvloed aan eigen opvattingen te vinden, die een geheel eigen, origineel geluid in het fiscale debat representeren en mede de titel van deze bundel verklaren.

Deze uitgave is samengesteld om enkele werken van de geest, die waait waar hij wil, enigszins tegen de vergetelheid te behoeden. Zij bevat een keuze uit een ongekende hoeveelheid stukken die Anna Gunn de afgelopen jaren heeft geschreven. De door haar geselecteerde teksten cirkelen globaal rond twee thema’s: ethiek, dat volgens de auteur ook ‘iets zeikerigs’ heeft, en metafiscaliteit, een begrip dat zich niet zo gemakkelijk laat omschrijven, maar desondanks in bepaalde kringen ingeburgerd lijkt te zijn geraakt. Onder de paraplu van de metafiscaliteit bespreekt zij onder meer de (minder) verheffende dimensies van het verschijnsel vaktechnisch overleg en niet te vergeten: de geheimen daarvan. Dit deel van de bundel bevat ook bespiegelingen over de onafhankelijkheid van de fiscale vakpers, en een bijdrage over annoteren, een genre dat de prijswinnares eveneens beoefent. In dat kader verschijnen veelal publicaties over Europese gremia. Dat zij eveneens oog heeft voor de lotgevallen van de belastingkamer van de Hoge Raad, blijkt uit een van de bijdragen. Bij wijze van toegift is een kerstverhaal opgenomen, dat de lezer in een hallucinerende toestand zal brengen; een belevenis die een blijvende herinnering zal opleveren. Enkele van de in deze bundel opgenomen teksten hebben de potentie uit te groeien tot moderne klassiekers.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Wetsartikel(en)
Auteur(s)
Anna Gunn
Gunn Tax Communication B.V. / Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2020/0001
JUDOREG
NFB4101

Naar de bovenkant van de pagina