Direct naar content gaan

Samenvatting

De NOB heeft gereageerd op de internetconsultatie ‘Aanpassing splitsingsvrijstelling’, die op 6 mei 2024 is gesloten.

In de praktijk is het onbedoeld mogelijk geworden om de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting ruimer toe te passen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zo kan met een samenstel van transacties heffing van overdrachtsbelasting worden voorkomen bij de overdracht van onroerende zaken, terwijl bij een rechtstreekse overdracht wel overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn. Het kabinet vindt dit onwenselijk en is daarom met conceptregelgeving gekomen om dit te bestrijden.

De NOB verzoekt het kabinet om te verduidelijken op welke wijze toepassing van een faciliteit in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad als opmerkelijke belastingconstructie kan worden beschouwd.

Voorts pleit de NOB voor aanpassing en verduidelijking van de vier nieuw geïntroduceerde voorwaarden van de splitsingsvrijstelling voor de overdrachtsbelasting: de ondernemingseis, de soortgelijkbelangeis, de voortzettingseis en de aanhoudingseis.

De NOB betwijfelt of met het huidige voorstel de beoogde vermindering van uitvoeringslasten bij de Belastingdienst wordt bereikt. Voorts wijst de NOB op Unierechtelijke aandachtspunten en doet zij een suggestie voor een verbetering van de rechtsbescherming.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
6 mei 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1148
Aflevering
14 mei 2024
bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002740&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina