Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 20 maart 2024 zijn aan de staatssecretaris Kamervragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het FD (Financieele Dagblad 17 maart 2024, ‘Rechter zet streep door PwC-opzetje om Nederlandse belasting te ontlopen’) over een uitspraak van Rechtbank Amsterdam (Rechtbank Amsterdam 31 januari 2024, C/13/718942/ HA ZA 22-478, ECLI:NL:RBAMS:2024:825) over belastingconstructies gericht op belastingontwijking.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat in een bepaalde structuur de renteaftrek niet zou zijn toegestaan, hoewel de adviseur (in deze kwestie PwC) had geadviseerd dat dit wel zo was. Deze uitspraak is overigens niet gedaan in een belastingzaak, maar in een civiele zaak van een bedrijf tegen zijn notaris die erom draaide of de notaris aansprakelijk was voor schade vanwege een verzuim om fusiedocumenten tijdig te deponeren, waardoor het bedrijf renteaftrek zou hebben misgelopen.

De vragen gaan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en belastingadviseurs (vraag 2 en 3) en de toepassing van de regels om verplicht potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies te melden (Mandatory Disclosure Rules) (vraag 4 tot en met 7).

In Nederland zijn in totaal tot en met 2023 7.666 meldingen ontvangen. Deze meldingen zien op de periode van 25 juni 2018 tot en met 31 december 2023. Binnen Europa zijn over dezelfde periode 4.064 meldingen ingediend met relevantie voor Nederland.

De Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 heeft onder andere tot doel het informeren van (belasting)autoriteiten, zodat onverwijld kan worden gereageerd op schadelijke fiscale praktijken door mazen in wetgeving te dichten. Het informeren van (belasting)autoriteiten helpt ook om op schadelijke fiscale praktijken te kunnen reageren door middel van passende risicobeoordelingen en belastingcontroles. Overigens geldt in algemene zin dat tendensen die afgeleid worden uit MDR-signalen in een groter geheel van signalen kunnen bijdragen aan voorgenomen wetswijzigingen. Die MDR-signalen vormen dan een onderdeel van het geheel om tot veranderingen in de regels te komen.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
25 juni 2018 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 april 2024
Rolnummer
2024-0000222649
NLF-nummer
NLF 2024/0944
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina