Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze btw-zaak is de zogenoemde ‘shortstay-uitzondering’ aan de orde. De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting (artikel 11, lid 1, onderdeel b, Wet OB 1968). Van deze vrijstelling is onder meer uitgezonderd de verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. Deze verhuur is belast en daarbij is het verlaagde tarief van toepassing (artikel 9, lid 2, onderdeel a en tabel I, post b.11, Wet OB 1968). De shortstay-uitzondering is gebaseerd op artikel 135, lid 1, onderdeel l en lid 2, Btw-richtlijn. Deze uitzondering is in de Btw-richtlijn omschreven als ‘het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der lidstaten, in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met inbegrip van de verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen’.

In de kern gaat dit geschil bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de vraag of de toekomstige verhuur van de appartementen valt onder artikel 11, lid 1, onderdeel b, onder 2°, Wet OB 1968. Tussen partijen is niet in geschil dat de intentie van X (belanghebbende) van meet af aan was en is om de appartementen te verhuren voor een periode van vier tot maximaal zes maanden. De Rechtbank is van oordeel dat de toekomstige verhuur van de appartementen een belaste prestatie is voor de omzetbelasting en dat de intentie om de appartementen aldus te verhuren voldoende is om het recht op aftrek van de voorbelasting in de onderhavige tijdvakken te rechtvaardigen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2021-2022
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
23/3722; 23/3756; 23/3757
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4370
NLF-nummer
NLF 2024/1591
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0002629&artikel=9&lid=2,bwbr0002629&artikel=9&lid=2,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15,celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=135

Naar de bovenkant van de pagina