Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de thuiswerkvergoeding (thans maximaal € 2 per dag). Hij geeft in zijn antwoorden onder andere aan dat de berekening van het Nibud van augustus 2021 is gebruikt bij invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding. In de wet is vastgelegd dat dit bedrag vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Dit zal bij de onbelaste thuiswerkvergoeding voor het eerst per 1 januari 2023 plaatsvinden. De tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 – zonder rekening te houden met eventuele afronding – verhoogd zal worden naar € 2,13.

Werkgevers kunnen per dag óf een thuiswerkkostenvergoeding, óf een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer woon- werkverkeer geven.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 augustus 2022
Rolnummer
2022-0000204995
NLF-nummer
NLF 2022/1682
Aflevering
1 september 2022
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina