Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op naam en voor rekening van een BV heeft een bedrijf gedurende de periode april 2006 tot en met juli 2007 aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van vrachtwagens, afkomstig uit Israël.
De vrachtwagens waren gebruikte voertuigen die meer dan drie jaar daarvoor vanuit de Europese Unie naar Israël waren uitgevoerd.
De vrachtwagens zijn met toepassing van het preferentiële tarief in het vrije verkeer gebracht.
De inspecteur stelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van Associatieovereenkomst EG-Israël (verder: de Overeenkomst) om de vrachtwagens zonder heffing van rechten in het vrije verkeer van de Europese Unie te brengen.
Op grond daarvan heeft hij de meer verschuldigde douanerechten nagevorderd.
De BV herhaalt in deze cassatieprocedure het voor Hof Amsterdam gehouden betoog dat in de Overeenkomst nu eenmaal is vastgelegd dat tussen de Europese Unie en Israël een vrijhandelszone tot stand is gebracht en dat het begrip vrijhandelszone betekent dat tussen de Europese Unie en Israël geen douanerechten of andere heffingen van gelijke werking worden geheven voor zover sprake is van een onderling verkeer van goederen die hun oorsprong uit één van beide landen hebben.
De Hoge Raad oordeelt echter dat het Hof terecht in de Overeenkomst geen grondslag heeft gezien voor het oordeel dat de vrachtwagens, die niet van oorsprong uit Israël zijn in de zin van de Overeenkomst, vrij van douanerechten in het vrije verkeer konden worden gebracht. Aangezien de Overeenkomst op dit punt geen ruimte voor twijfel laat, bestaat geen noodzaak een prejudiciële beslissing hieromtrent te vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Het cassatieberoep van de BV wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2006-2007
Instantie
HR
Datum instantie
13 maart 2015
Rolnummer
14/00587
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:551

Naar de bovenkant van de pagina