Direct naar content gaan

Samenvatting

P.K. was in de periode tussen 2014 en 2017 directeur van de vennootschap E Sp. In 2022 heeft de Poolse belastingautoriteit P.K. hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een btw-betalingsachterstand van de vennootschap, die verschuldigd is over de maanden mei tot en met augustus 2017. P.K. heeft tegen het besluit van de belastingautoriteit beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

Op grond van artikel 273 Btw-richtlijn hebben lidstaten de beoordelingsmarge welke middelen zij aanwenden om de volledige inning van btw op hun grondgebied te verzekeren, binnen de Unierechtelijke grenzen. De hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van handelsvennootschappen wordt in Polen op grond van nationaal recht als een risicoaansprakelijkheid opgevat. De verwijzende rechter stelt dat dit strijd op kan leveren met verschillende grondrechten, en met het evenredigheidsbeginsel. Daarnaast was de enige mogelijkheid voor P.K. om zich aan de aansprakelijkheid te onttrekken door een faillietverklaring aan te vragen, wat volgens de verwijzende rechter in casu strijd op kan leveren met onder andere het eigendomsrecht.

De verwijzende rechter heeft over deze kwestie drie prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
mei t/m augustus 2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
C-278/24
NLF-nummer
NLF 2024/1481
Aflevering
25 juni 2024
bwbv0001506&artikel=352,bwbv0001506&artikel=352,celex32006l0112&artikel=193,celex32006l0112&artikel=193,celex32006l0112&artikel=205,celex32006l0112&artikel=205,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273

Naar de bovenkant van de pagina