Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 5.721.000. De onroerende zaak is in gebruik als verslavingskliniek. X (bv; belanghebbende) heeft beroep ingesteld.

De Heffingsambtenaar verdedigt in beroep een nader bepaalde waarde voor de onroerende zaak van € 5.159.000, die tevens de heffingsgrondslag is voor de aanslag OZB-gebruiker.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Heffingsambtenaar de in het verweerschrift verdedigde waarde voor de onroerende zaak niet te hoog heeft vastgesteld. De WOZ-waarde van € 5.159.000 en de aanslag OZB-eigenaar kunnen daarom in stand blijven.

X betoogt tevergeefs dat de heffingsgrondslag voor de aanslag OZB-gebruiker te hoog is vastgesteld. De woondelenvrijstelling is niet van toepassing. In casu is niet het geschiktheidscriterium van toepassing, maar het gebruiks- of bestemmingscriterium. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verblijf van de bewoners van de verslavingskliniek naar zijn aard geen tijdelijk karakter heeft, maar als duurzaam moet worden aangemerkt. Dat sprake is van kortdurend verblijf wordt ook door de taxateur van X erkend, doordat hij heeft aangegeven dat de maximale verblijfsduur negen maanden bedraagt.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
13 februari 2024
Rolnummer
22/2153
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:824
NLF-nummer
NLF 2024/0947
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina