Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan een Woo-verzoek om informatie over de wijziging van de schijfgrens en het opstaptarief van de vennootschapsbelasting.

Specifiek is gevraagd om alle informatie met betrekking tot de wijziging van de schijfgrens (van € 200.000 in 2018 naar € 395.000 in 2022) en van het opstaptarief (van 20% in 2018 naar 15% in 2022) in de vennootschapsbelasting van maart 2017 (i.e. vanaf formatiegesprekken Rutte III) tot eind 2021.

Verzocht is om de volgende documenten:

  • vergaderstukken, waaronder: uitnodigingen, presentielijsten, agenda’s, ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen;
  • correspondentie, gespreksverslagen intern (brieven, e-mails inclusief bijlagen, gespreksnotities);
  • alle externe correspondentie (brieven, e-mails inclusief bijlagen, gespreksnotities);
  • memo’s, notities;
  • rapporten, adviezen;
  • financiële documenten;
  • andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2017-2021
Instantie
MvF
Datum instantie
22 november 2022
Rolnummer
2022-0000279719
NLF-nummer
NLF 2022/2352
Aflevering
1 december 2022
bwbr0002672&artikel=22,bwbr0002672&artikel=22

Naar de bovenkant van de pagina