Direct naar content gaan

Samenvatting

Digital Charging Solutions (hierna: DCS) is gevestigd in Duitsland en heeft geen vaste inrichting in Zweden. DCS biedt gebruikers van elektrische voertuigen in Zweden toegang tot een netwerk van oplaadpunten. Via het netwerk ontvangen de gebruikers actuele informatie over prijzen en beschikbaarheid van de oplaadpunten van het netwerk. Daarnaast omvat de netwerkdienst functies voor het zoeken en vinden van oplaadpunten en routeplanning. De oplaadpunten die behoren tot het netwerk worden beheerd door exploitanten waarmee DCS een contract heeft gesloten.

In een procedure over een ruling betreffende de btw heeft de Zweedse verwijzende rechter (Högsta förvaltningsdomstol) aan het HvJ twee prejudiciële vragen gesteld:

  1. Is een levering aan de gebruiker van een elektrisch voertuig, bestaande in het opladen van het voertuig aan een oplaadpunt, een levering van goederen overeenkomstig artikel 14, lid 1 en artikel 15, lid 1, Btw-richtlijn?
  2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, moet een dergelijke levering dan worden geacht te bestaan in alle schakels van een transactieketen waarbij een tussenbedrijf is betrokken, wanneer er in elke schakel van de transactieketen sprake is van een overeenkomst, maar alleen de gebruiker van het voertuig de macht heeft om te beslissen over zaken als hoeveelheid, tijdstip van aankoop en oplaadplaats, alsmede over de wijze waarop de elektriciteit wordt gebruikt?

A-G Ćapeta geeft het HvJ in overweging om de prejudiciële vragen van de Högsta förvaltningsdomstol als volgt te beantwoorden:

De Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het opladen van een elektrisch voertuig binnen een netwerk van oplaadpunten, waartoe een gebruiker toegang heeft middels een abonnement dat hij bij een andere onderneming dan de exploitant van het oplaadpunt heeft afgesloten, inhoudt dat de elektriciteit die wordt verbruikt aan die gebruiker wordt geleverd door de exploitant en dat de onderneming die toegang tot die oplaadpunten biedt bij die levering optreedt als commissionair in de zin van artikel 14, lid 2, onderdeel c, Btw-richtlijn.

Indien aan de twee voorwaarden van artikel 14, lid 2, onderdeel c, Btw-richtlijn niet is voldaan, moet de levering van elektriciteit aan de gebruiker daarentegen overeenkomstig artikel 14, lid 1, Btw-richtlijn worden geacht te geschieden door de onderneming die toegang biedt tot een netwerk van oplaadpunten aan gebruikers.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
C-60/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:368
Auteur(s)
prof. dr. S.B. Cornielje
PwC/ Vrije Universiteit
NLF-nummer
NLF 2024/1129
Aflevering
14 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6385
celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=15,celex32006l0112&artikel=15,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=28,celex32006l0112&artikel=28

Naar de bovenkant van de pagina