Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in een belastingzaak een wrakingsverzoek gedaan ten aanzien van de met de behandeling van de zaak belaste raadsheer (raadsheer Breij).

Ter zitting van de wrakingskamer heeft zij vervolgens een verzoek tot wraking van de leden van de wrakingskamer gedaan. Zij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de wrakingskamer een heimelijk gemaakte geluidsopname die zij heeft gemaakt van de zitting van 24 augustus 2023 niet heeft willen beluisteren.

Volgens de wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft X met haar wrakingsverzoek(en) ten aanzien van de leden van de wrakingskamer het middel van wraking lichtvaardig en zonder enige grondslag ingezet. Zij heeft de verzoeken om wraking met een ander doel gedaan dan waarvoor de wrakingsregeling is bedoeld. Hiermee is sprake van misbruik van de wrakingsprocedure als bedoeld in artikel 8:18, lid 4, Awb. Een volgend verzoek tot wraking met betrekking tot de onderhavige zaak zal niet in behandeling worden genomen.

Het verzoek tot wraking van raadsheer Breij is niet tijdig (zodra de feiten en omstandigheden aan X bekend zijn geworden) gedaan. Aan een inhoudelijke behandeling van dit verzoek wordt daarom niet toegekomen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 november 2023
Rolnummer
W200.332.450/01
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:9549
NLF-nummer
NLF 2023/2650
Aflevering
23 november 2023
bwbr0005537&artikel=8:18,bwbr0005537&artikel=8:18

Naar de bovenkant van de pagina