Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deze procedure gaat over de indeling van een Glucose Ketonen Index-kit (hierna: GKI-kit) in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Dit is een meetinstrument dat het glucose- en ketonpercentage in het bloed onderzoekt met behulp van teststrips die in het instrument worden geplaatst.

De Inspecteur heeft de GKI-kit ingedeeld in de GN-onderverdeling 9018 9084. X (bv; belanghebbende) betoogt dat de GKI-kit dient te worden ingedeeld onder GN-onderverdeling 3822 0000.

X heeft haar procesbelang bij Rechtbank Noord-Holland toegelicht. Hoewel voor beide in geding zijnde GN-onderverdelingen een tarief geldt van 0%, en het voor het douanerecht dus niet uitmaakt onder welke GN-post de GKI-kit wordt ingedeeld, is het toepasselijke btw-tarief in sommige lidstaten afhankelijk van de indeling in de GN, waarbij voor producten van GN-post 3822 het verlaagde tarief van toepassing is en voor producten van GN-post 9018 het reguliere tarief. De Rechtbank is van oordeel dat X hierdoor belang heeft bij een uitspraak op haar beroep.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Inspecteur de GKI-kit terecht heeft ingedeeld onder GN-onderverdeling 9018 9084.

Dit oordeel wordt in hoger beroep door Hof Amsterdam bevestigd. Het Hof volgt hierbij het oordeel van de Rechtbank dat het wezenlijk karakter van de GKI-kit wordt bepaald door de digitale meter.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
7 mei 2024
Rolnummer
23/674
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1480
NLF-nummer
NLF 2024/1545
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina