Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting is op 14 februari 2024 in het Staatsblad (Stb. 2024, 43) gepubliceerd en treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking. Dit tijdstip is vastgesteld op 22 juni 2024 (Stb. 2024, 148).

Het Implementatiebesluit is van toepassing op verslagen inzake de winstbelasting die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 22 juni 2024.

De richtlijn strekt tot bevordering van de transparantie van de belastingbetalingen die multinationals wereldwijd verrichten. De richtlijn draagt eraan bij dat bedrijven zich verantwoordelijk gedragen op het terrein van de belastingen en dat zij bijdragen aan de welvaart door daar belasting te betalen waar zij activiteiten verrichten en dus de winst behalen. De richtlijn verplicht de moederonderneming van multinationals met geconsolideerde inkomsten van meer dan € 750 miljoen informatie over belastingbetalingen en enkele daaraan gerelateerde gegevens in de EU per lidstaat en daarbuiten geaggregeerd in een separaat verslag openbaar te maken. Tevens moet gerapporteerd worden per land dat staat op de lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties. Dit betreft landen die niet voldoen aan criteria van transparantie en informatie-uitwisseling en van eerlijke belastingconcurrentie. Middelgrote en grote ondernemingen en bijkantoren in de EU waarvan het moederbedrijf buiten de EU is gevestigd, moeten rapporteren over de winstbelasting van het hele concern.

Artikel 11, lid 4 van het Implementatiebesluit treedt nog niet in werking. Dit artikel gaat over het model en het machineleesbare formaat voor elektronische verslaglegging aan de hand waarvan de informatie in het verslag moet worden gepresenteerd en gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
22 juni 2024 e.v.
Instantie
MvJ
Datum instantie
29 mei 2024
Rolnummer
Stb. 2024, 148
NLF-nummer
NLF 2024/1405
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina