Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 1 november 2021 heeft BG Technik een douaneaangifte ingediend en daarbij verzocht mobiliteitsscooters toe te laten tot het vrije douaneverkeer. Het betreft elektrische eenpersoonsscooters die zijn uitgerust met vier wielen en een voortbewegingsmechanisme en die bestemd zijn voor invaliden of personen met een beperkte mobiliteit.

BG Technik heeft de ingevoerde scooters in het kader van haar aangifte ingedeeld onder GN-postonderverdeling 8713 90 00, waarvoor een invoerrecht van 0% geldt. Het douanekantoor (Tsjechië) stelt dat de scooters onder GN-postonderverdeling 8703 10 18 moeten worden ingedeeld, waarbij een invoerrecht van 10% moet worden toegepast.

In een procedure hierover heeft BG Technik onder meer aangevoerd dat Uitvoeringsverordening 2021/1367 niet bindend is ten aanzien van de betreffende scooter en derhalve niet van toepassing is.

De verwijzende rechter vraagt zich af of een lidstaat Uitvoeringsverordening 2021/1367 ook dient toe te passen in een situatie waarin de scooter uit hoofde van zijn kenmerken en het gebruik ervan in de nationale documenten als invalidenwagen wordt aangemerkt en heeft in dit kader prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2021
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 oktober 2023
Rolnummer
C-567/23
NLF-nummer
NLF 2023/2571
Aflevering
16 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina