Direct naar content gaan
}

Samenvatting

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van een beschikking die – met voorwaarden – is afgegeven op grond van artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969. De onduidelijkheid ziet op de gevolgen van deze beschikking ten aanzien van de vraag of de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

Vraag

Wordt met het afgeven van een beschikking op grond van artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969 door de Inspecteur ook de zekerheid verstrekt dat de bedrijfsfusie niet geacht wordt in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing als bedoeld in artikel 14, lid 4, Wet VpB 1969 (hierna: de ontgaanstoets)?

Antwoord

Nee, met het afgeven van een beschikking op grond van artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969 verstrekt de Inspecteur geen zekerheid over de ontgaanstoets.

Als de overdrager zekerheid wenst over de ontgaanstoets, dan dient deze hiervoor een verzoek in te dienen op grond van artikel 14, lid 8, Wet VpB 1969. De Inspecteur beslist op dit verzoek door afgifte van een (afzonderlijke) voor bezwaar vatbare beschikking.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
10 november 2023
Rolnummer
KG:032:2023:4
NLF-nummer
NLF 2023/2561
Aflevering
16 november 2023
bwbr0002672&artikel=14,bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=14

Naar de bovenkant van de pagina