Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met dagtekening 23 maart 2017 is aan X (belanghebbende) een aanslag IB/PVV 2014 opgelegd. Bij brief van 23 maart 2018 heeft X de Inspecteur verzocht de aanslag ambtshalve te verminderen.

De Inspecteur heeft die brief aangemerkt als zowel een bezwaarschrift als een verzoek om ambtshalve vermindering op de voet van artikel 9.6 Wet IB 2001. In de procedure inzake de ambtshalve vermindering heeft het Hof beslist (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2022, 21/00383 e.a., ECLI:NL:GHARL:2022:4026, NLF 2022/1104).

Bij uitspraak op bezwaar van 10 oktober 2019 heeft de Inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

X klaagt in deze procedure volgens Hof Arnhem-Leeuwarden terecht dat de Inspecteur de brief van 23 maart 2018 (mede) heeft aangemerkt als een bezwaarschrift tegen de aanslag IB/PVV 2014.

In aanmerking genomen dat de brief van 23 maart 2018 zeer ruim na het verstrijken van de bezwaartermijn is ingediend door een professionele rechtsbijstandverlener en dat geschrift door hem niet als een bezwaarschrift maar als een verzoekschrift om ambtshalve vermindering is bestempeld, had de Inspecteur in dit geval geen enkele reden de brief ook als een bezwaarschrift aan te merken. Daarom heeft hij op de brief ten onrechte uitspraak op bezwaar gedaan.

Het Hof vernietigt de uitspraak op bezwaar. De Inspecteur wordt veroordeeld in de proceskosten tot een bedrag van € 1.518. Voorts dient hij het door X betaalde griffierecht (beroep en hoger beroep) te vergoeden.

De Hoge Raad heeft op 21 juni 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
21 juni 2024
Rolnummer
22/02321
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:910
NLF-nummer
NLF 2024/1522
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina