Direct naar content gaan

Samenvatting

De Pijler 2-regels bewerkstelligen een minimumheffing van 15% over het inkomen van de grotere concerns, ongeacht waar deze opereren. Nadat in het eerste deel van het tweeluik is vastgesteld dat en langs welke contouren Pijler 2-heffingen conceptueel kunnen interacteren met onderworpenheidstoetsen uit de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt in dit tweede deel ingegaan op de concrete interactie per onderworpenheidstoets.

Het eerste deel van dit tweeluik is verschenen in NLF-W 2024/22.
bwbr0002672~artikel_8ba,bwbr0002672~artikel_8bb,bwbr0002672~artikel_8bc,bwbr0002672~artikel_8bd,bwbr0002672~artikel_9~lid_1,bwbr0002672~artikel_10a,bwbr0002672~artikel_12aa,bwbr0002672~artikel_12ag,bwbr0002672~artikel_13,bwbr0002672~artikel_13aa,bwbr0002672~artikel_13ab,bwbr0002672~artikel_15g,bwbr0002672~artikel_15h,bwbr0002672~artikel_35

Naar de bovenkant van de pagina