Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze nota van wijziging wordt het volgende geregeld:

Voor het verbruik van elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting (laadpaal) geldt tot 1 januari 2023 een verlaagd tarief energiebelasting. Daarnaast zijn laadpalen tot die datum uitgezonderd van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie uit de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

In het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ is dit regime met twee jaar verlengd. Daartoe zijn in het Belastingplan 2023 de tarieven voor 2023 en 2024 opgenomen in artikel 60a Wbm. Deze tarieven zijn reeds geïndexeerd voor het jaar 2023. In het Belastingplan 2023 is ook bepaald dat de jaarlijkse indexering op grond van artikel 90 Wbm van toepassing is op de tarieven in artikel 60a Wbm. Hierdoor worden de tarieven voor 2023 onbedoeld voor een tweede keer geïndexeerd. Dit kwam aan het licht na de stemming over het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ in de Tweede Kamer.

Met deze nota van wijziging wordt de tweede indexering die bij het begin van het kalenderjaar 2023 op grond van artikel 90 Wbm wordt doorgevoerd ongedaan gemaakt. Dit gebeurt door de bedragen, genoemd in artikel 60a Wbm, weer te wijzigen in de bedragen uit het Belastingplan 2023. Hiermee worden die bedragen vastgesteld op de juiste hoogte, geldend voor het kalenderjaar 2023.

In het geval dat het wetsvoorstel ‘Tijdelijke solidariteitsbijdrage’ tot wet wordt verheven en in het Staatsblad wordt geplaatst na 1 januari 2023, draagt het toegevoegde lid aan artikel 8.1 er zorg voor dat de wijziging van artikel 60a Wbm terugwerkende kracht verkrijgt tot en met 1 januari 2023.

Stemmingen Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemt op 24 november 2022 over dit wetsvoorstel.

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
MvF
Datum instantie
23 november 2022
Rolnummer
36 235
NLF-nummer
NLF 2022/2366
Aflevering
1 december 2022
bwbr0007168&artikel=90,bwbr0007168&artikel=90,bwbr0007168&artikel=60,bwbr0007168&artikel=60

Naar de bovenkant van de pagina