Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 2021, 48225) wijzigt het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) van 20 december 2019 (2019-22295, NLF 2020/0168, met noot van Noë). De wijziging betreft de uitbreiding van paragraaf 34 BBBB met een lid 3 met een bijzondere regeling voor het overgangsrecht voor oudere motorrijtuigen (artikel 84a Wet MRBM). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
2021-23737
NLF-nummer
NLF 2022/0070
Aflevering
6 januari 2022

X