Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De bedrijfsactiviteiten van X (belanghebbende) bestaan uit het verzorgen van bootcamplessen. De feitelijke sportactiviteiten vonden gedurende het tijdvak 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2020 plaats op diverse locaties.

X bepleit ter zake van de bootcamplessen toepassing van het verlaagde tarief voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de zin van tabel I, post b.3, Wet OB 1968.

Niet in geschil is dat locatie 1 een sportaccommodatie is en dat de bootcamplessen geheel plaatsvinden op de openbare weg of een openbaar terrein. Slechts indien de bootcamplessen ook starten en/of eindigen bij de sportaccommodatie waarvan de deelnemers gebruik mogen maken, is het verlaagde tarief van toepassing. De bewijslast hiervoor ligt bij X.

X heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat hij voor de bootcamplessen die op andere locaties dan locatie 1 plaats hebben gevonden, gelegenheid heeft gegeven tot sportbeoefening in de zin van de omzetbelasting. Ten eerste blijkt niet dat de faciliteiten van locatie 1 daadwerkelijk beschikbaar zijn gesteld voor de deelnemers van de betreffende bootcamptrainingen. Ten tweede is niet aannemelijk dat de deelnemers van de betreffende bootcamptrainingen starten en/of eindigen bij locatie 1.

Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Rechtbank Gelderland verklaart het beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2016 t/m 30 juni 2020
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
22/4369
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:3477
NLF-nummer
NLF 2024/1440
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina