Direct naar content gaan

Samenvatting

A en B wonen al tien jaar samen en hebben een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting gesloten. A komt te overlijden. De werkgever van A keert € 9.000, zijnde drie maandsalarissen, uit aan B.

Vraag

Is erfbelasting verschuldigd over een door een werkgever verstrekte overlijdensuitkering?

Antwoord

Ja, als de uitkering meer bedraagt dan één maandsalaris en als de uitkering wordt verstrekt op grond van een arbeidsovereenkomst. Dan is sprake van een verkrijging op grond van een derdenbeding, hetgeen leidt tot een fictieve verkrijging door de verkrijger op grond van artikel 13 SW 1956.

Het bedrag van de uitkering ter hoogte van één maandsalaris is voor de erfbelasting niet belast, aangezien het recht hierop voortvloeit uit artikel 7:674, lid 2, BW. Die uitkering c.q. dat gedeelte van de uitkering wordt niet verkregen uit een overeenkomst, zodat artikel 13 SW 1956 daarop niet van toepassing is.

Bij een uitkering van meer dan drie maandsalarissen zou het meerdere met zowel erfbelasting als loonbelasting belast zijn. Redelijke wetstoepassing brengt met zich dat de erfbelasting dan terugtreedt.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 mei 2024
Rolnummer
KG:063:2024:3
NLF-nummer
NLF 2024/1106
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0002226&artikel=13,bwbr0002226&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina