Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(2)
  • Besluiten(14)
  • Jurisprudentie(123)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(33)
  • Recent(9)
  • Softlaw(13)

X (belanghebbende), een aanbieder van mobiele telefonie, biedt abonnementen aan met afzonderlijke bundels voor telefonie, sms en mobiel internet (databundel). X stelt dat zij geen omzetbelasting over de abonnementsgelden is verschuldigd, voor zover deze zijn toe te rekenen aan de databundels, omdat sprake zou zijn van onbelaste vooruitbetalingen. X voert hiervoor aan dat de klanten met de databundel via een app ook MB’s kunnen doneren aan een goed doel, dat daarom sprake is van meervoudig gebruik en de prestatie daarom onvoldoende bepaald is. De omzetbelasting is volgens X pas verschuldigd bij daadwerkelijk gebruik van de databundel.


In dit verband is in geschil of X recht heeft op teruggaaf van omzetbelasting voor een bedrag van € 5.352.209, voor zover deze betrekking heeft op de ongebruikte data.


Rechtbank Gelderland oordeelt dat X met de klant een rechtsbetrekking aangaat op grond waarvan X aan de klant het recht verleent om gebruik te maken van het mobiele netwerk voor telefonie, sms en dataverkeer. Het is hierbij niet van belang of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van diensten van X. Het doneren via de app wijzigt deze rechtsbetrekking niet. X is over de volledige ontvangen abonnementsgelden omzetbelasting verschuldigd en heeft in zoverre in het derde kwartaal 2017 niet te veel omzetbelasting voldaan.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
1 juli 2021
Rolnummer
19/1898
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:3377
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=8

X