Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2009 en 2013 optieovereenkomsten gesloten met zijn holding. Zij verlenen over en weer recht om aandelen ING Groep te kopen. X heeft ingevolge de optieovereenkomsten per saldo aanspraak gekregen op een bedrag van € 394.500 (€ 487.500 -/- € 93.000) aan optiepremies (het optiepremievoordeel). Het optiepremievoordeel is in 2013 met de holding verrekend in rekening-courant.

X en de holding hebben de optieovereenkomsten bij overeenkomsten van 7 november 2016 beëindigd en zijn daarbij overeengekomen dat X een bedrag van € 795.000 aan de holding is verschuldigd en de holding aan X een vergoeding van € 85.500. De bedragen worden in rekening-courant verrekend, waardoor de rekening-courantschuld van X per saldo toeneemt met een bedrag van € 709.500 (€ 795.000 -/- € 85.500).

De Inspecteur heeft met dagtekening 30 november 2019 navorderingsaanslagen aan X opgelegd. Daarbij is het optiepremievoordeel in aanmerking genomen als inkomen uit aanmerkelijk belang in 2013 (voor 50% bij X en voor 50% bij zijn partner) en zijn in de jaren 2013, 2014 en 2015 de optieverplichtingverliezen van aftrek uitgesloten. De navorderingsaanslag 2012 is opgelegd om verrekening van een verlies uit het jaar 2013 ongedaan te maken. Voor het jaar 2013 zijn twee navorderingsaanslagen opgelegd. Aan de optieovereenkomsten lagen volgens de Inspecteur enkel aandeelhoudersmotieven ten grondslag.

Rechtbank Den Haag vernietigt de navorderingsaanslagen. Er is geen sprake van een navordering rechtvaardigend nieuw feit en evenmin van kwade trouw. De Rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat niet aannemelijk is gemaakt dat X en de holding (mondeling) zijn overeengekomen dat de optieovereenkomsten uitsluitend gezamenlijk mogen worden uitgeoefend.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
18 januari 2024
Rolnummer
22/3509; 22/3511; 22/3513; 22/3514; 22/3515
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:1013
NLF-nummer
NLF 2024/0477
Aflevering
20 februari 2024
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina