Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze strafzaak heeft verdachte X gedurende een aantal jaren feitelijk leiding gegeven aan het onjuist doen van aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangiften loonbelasting laten doen. Het doel daarvan was onder meer om de inzet van schoonmakers voor wie geen loonheffing werd ingehouden en afgedragen te verhullen. Volgens de strafkamer van Hof Amsterdam heeft X door zijn handelen het vertrouwen ondermijnd dat in het maatschappelijke verkeer moet kunnen worden gesteld in de juistheid van geschriften. Ook heeft X door het indienen van onjuiste belastingaangiften de Nederlandse staat benadeeld. Dit zijn ernstige feiten, gepleegd over een langere periode.

Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde kan volgens het Hof niet worden volstaan met een andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het Hof acht in beginsel een gevangenisstraf van zeventien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk passend en geboden. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn van ongeveer 16½ maand in eerste aanleg en meer dan 31½ maand in hoger beroep, matigt het Hof de op te leggen gevangenisstraf tot veertien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Metadata

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2010-2013
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
3 november 2022
Rolnummer
23-000906-18
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:3130
NLF-nummer
NLF 2022/2268
Aflevering
17 november 2022
bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69

Naar de bovenkant van de pagina