Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze bijdrage onderzoekt Lex van Heijningen hoe de samenwerkende groep en het acting together uit ATAD2 en het BEPS Action 2-rapport zich tot elkaar verhouden, met een focus op fondsen. Hij zal daartoe de samenwerkende groep en het acting together uit BEPS Action 2 duiden. Daarnaast zal hij een autonome richtlijnbetekenis van het acting-togethercriterium formuleren. Hij concludeert dat het acting-togethercriterium uit BEPS Action 2 op een voor fondsen belangrijk punt niet spoort met de autonome richtlijnbetekenis noch met het evenredigheidsbeginsel, waardoor de samenwerkende groep zijns inziens evenmin zo kan worden geïnterpreteerd.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Sinds 1 januari 2020 kent de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VpB 1969) door de implementatie van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) een afdeling 2.2A. In die afdeling staan artikelen die dienen ter bestrijding van hybride mismatches (hierna: antihybridemismatchmaatregelen). De oorsprong van deze antihybridemismatchmaatregelen ligt in het BEPS-project van de OESO (base erosion and profit shifting), in het bijzonder ‘BEPS Action 2: Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements’ (hierna: BEPS Action 2).

De antihybridemismatchmaatregelen zijn onder andere van toepassing indien de hybride mismatch ontstaat tussen de Nederlandse belastingplichtige en een aan hem gelieerd lichaam of gelieerd natuurlijk persoon (dit laatste per 1 januari 2022). Bij een nadere bestudering van de gelieerdheid dringt zich de vraag op hoe de ‘samenwerkende groep’ uit de Nederlandse wet en het ‘acting-togethercriterium’ uit ATAD2/BEPS Action 2 zich tot elkaar verhouden. In deze bijdrage zal ik dit onderzoeken, met een focus op fondsen.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
L. van Heijningen LLM
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF-W 2022/6
Judoreg
NFB4876
Publicatiedatum
13 maart 2022
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=12ac,bwbr0002672&artikel=12ag,bwbr0002672&artikel=13ab

Naar de bovenkant van de pagina