Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin beantwoordt hij vragen over de volgende onderwerpen:

Algemeen deel
 • Europese regelgeving inzake administratieve samenwerking
 • Implementatie in de nationale wetgeving
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Gegevensbescherming
 • Administratieve lasten, uitvoeringskosten en budgettaire effecten
 • Effecten voor bedrijven en burgers
 • Adviescollege toetsing regeldruk
 • Uitvoeringskosten en budgettaire effecten
 • Consultatie en overleg koepel- en belangenorganisaties
Artikelsgewijze toelichting
 • Wezenskenmerk A (Algemene wezenskenmerken)
 • Wezenskenmerk B (Specifieke wezenskenmerken die aan de ‘main benefit test’ zijn gekoppeld)
 • Wezenskenmerk C (Grensoverschrijdende transacties)
 • Wezenskenmerk D (Specifieke wezenskenmerken in verband met automatische uitwisseling van inlichtingen en uiteindelijk belang)
 • Wezenskenmerk E (Transfer pricing)
 • Informele kapitaalstortingen en onttrekkingen
 • NOB
Staatssecretaris verschaft duidelijkheid in drijfzand aan open normen in DAC6

Op 18 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën onder andere de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het implementatiewetsvoorstel DAC61 (de Nota) aangeboden aan de Tweede Kamer.2 Nu de Nederlandse regering de aanpak van belastingontwijking als ‘beleidsspeerpunt’3 heeft, is zij voornemens Richtlijn 2018/8224 zuiver te implementeren.5 Immers, Richtlijn 2018/822 breidt de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten verder uit, meer specifiek ten aanzien van ‘mogelijk agressieve fiscale planningsconstructies’.6 Hieronder licht ik enkele welkome uitlatingen en een opvallende uitlating van de staatssecretaris nader uit.

De kameleontische meldingsplichtige onder DAC6

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
18 oktober 2019
Rolnummer
35 255
Auteur(s)
Yanick Stouthart
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2019/2413
Aflevering
7 november 2019
Judoreg
NFB2837

X