Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is vanaf 13 juli 2017 houder van twee personenauto’s van het merk Volkswagen, type Eos cabriolet. X zet de auto’s in voor het verlenen van zorg bij evenementen. X heeft de auto’s overgenomen van het Rode Kruis. Tot 2 juni 2015 was stichting A houder van de auto’s. A verrichtte destijds dezelfde werkzaamheden als X. De auto’s zijn in de tussentijd niet gewijzigd of aangepast.

X heeft verzocht om een vrijstelling voor de MRB te verlenen voor de auto’s op grond van artikel 71, lid 1, onderdeel a, Wet MRB. De Inspecteur heeft dit verzoek, ook na bezwaar, afgewezen. Dat achten Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof Den Bosch in hoger beroep terecht.

Volgens de Rechtbank kan niet worden gezegd dat de auto’s worden gebruikt door de RAV (Regionale Ambulancevoorziening). Aangezien niet is gesteld of is gebleken dat sprake is van ambulancezorg waarvoor op grond van artikel 11 Tijdelijke wet ambulancezorg vrijstelling is verleend, of dat de auto’s worden gebruikt door – kort gezegd – de noodhulpteams van het Rode Kruis, komt X als organisatie niet in aanmerking voor de vrijstelling voor de MRB.

Aan A was de vrijstelling wel verleend. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet omdat de betreffende Inspecteur destijds van mening was dat A aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldeed. Ongeacht of dat oordeel juist was of niet, betekent dit dat de Inspecteur toen niet het oogmerk heeft gehad om A te begunstigen. Daarom kan het beroep op het gelijkheidsbeginsel, ondanks dat sprake is van gelijke gevallen, niet slagen, aldus de Rechtbank.

Het Hof acht deze overwegingen van de Rechtbank juist en op goede gronden gegeven. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017 e.v.
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
28 februari 2024
Rolnummer
22/01175; 22/01176
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:628
NLF-nummer
NLF 2024/0836
Aflevering
2 april 2024
bwbr0006324&artikel=71,bwbr0006324&artikel=71,bwbr0007311&artikel=8,bwbr0007311&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina