Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Omschrijving van de maatregel
  • Afschaffing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting.

Van tijd tot tijd komt de maatregel ‘afschaffing van de giftenaftrek’ aan de orde. Om meteen daarna weer in de la te belanden. Afschaffing van de giftenaftrek is een maatregel die volledig haaks staat op alle uitingen van de overheid in dit kader van de laatste jaren. Het kabinet heeft al in 2011 een convenant gesloten met SBF: ‘Ruimte voor geven’, een convenant waarin de regering en de sector intensievere samenwerking aankondigden. Ook in latere uitingen heeft het kabinet steeds aangegeven niet te gaan tornen aan de giftenaftrek. De belangrijkste boodschap na de laatste evaluatie was dan ook dat de giftenaftrek wordt gecontinueerd en er geen versobering plaatsvindt. Wel enige verbeteringen die in de recente verbetervoorstellen zijn aangekondigd en worden uitgewerkt. Ook in de beleidsvisie op filantropie1 die de minister van Rechtsbescherming ultimo 2019 naar de Tweede Kamer heeft gezonden, stond het speerpunt ‘stimuleren van geefgedrag’ prominent voorop. Het past dan ook niet bij een overheid die betrouwbaar moet zijn om de giftenaftrek af te schaffen.

Bij de genoemde laatste evaluatie van de giftenaftrek zijn wel enige kritische aspecten rondom de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de regeling naar voren gekomen. Maar uiteraard mag dat geen reden zijn voor afschaffing. Juist voor verbetering, een weg die is ingezet met het instellen van de verschillende werkgroepen2 om hiertoe te komen.

Rubriek(en)
Bouwstenen
Inkomstenbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
18 mei 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0151
Aflevering
11 juni 2020
Judoreg
NFB3380
Auteur(s)
Peter Jansen
Belastingdienst

X