Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft een aan dochtervennootschap A verstrekte achtergestelde lening in 2017 commercieel en fiscaal afgewaardeerd. De vennootschappen maken deel uit van een internationaal postorderbedrijf gespecialiseerd in bloembollen en planten. Het concern had meerdere vestigingen en was marktleider in Europa. In 2018 is het faillissement van A uitgesproken.

De Inspecteur heeft voornoemde afwaardering als zodanig geaccepteerd, maar hij heeft het standpunt ingenomen dat de achtergestelde lening als een onzakelijke lening kwalificeert en aldus in de kapitaalsfeer is gelegen. Het verlies op de vordering is dus fiscaal niet in aftrek toegelaten. Dit standpunt is gehandhaafd gedurende de bezwaarprocedure over 2017; het bezwaar tegen de aanslag vpb 2017 is afgewezen. Daartegen is geen beroep ingesteld.

In de bezwaarfase inzake de aanslag vpb 2018 en verliesbeschikking heeft X zich op het standpunt gesteld dat voor dat jaar alsnog een afwaarderingsverlies op de achtergestelde lening aan A in aanmerking moet worden genomen. Dit bezwaar is afgewezen. X heeft daarop beroep ingesteld.

Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag bestaat geen mogelijkheid meer om de vordering (ook) in 2018 af te waarderen. De vordering is immers ultimo 2017 afgewaardeerd tot nihil. Dat deze afwaardering de fiscale winst in 2017 niet heeft geraakt omdat de Inspecteur de lening heeft gekwalificeerd als onzakelijke lening, doet daar niet aan af. X kan deze afwaardering niet opnieuw in aanmerking nemen in 2018. Van gewekt vertrouwen is voorts geen sprake.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
23 mei 2024
Rolnummer
23/2639
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:7943
NLF-nummer
NLF 2024/1374
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina