Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 14236 van 30 april 2024) wijzigt de Leidraad Invordering 2008. Het beleid dat ziet op het berekenen van de nettowoonlasten bij de betalingscapaciteit voor uitstel van betaling en kwijtschelding wordt gewijzigd.

Artikel II van dit besluit regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging(en). Deze datum is gesteld op 1 mei 2024. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
1 mei 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
2024-233610
NLF-nummer
NLF 2024/1124
Aflevering
7 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina