Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft het ‘Onderzoeksplan Belastingdienst Verstrekking van gegevens met derden’ naar de Tweede Kamer gezonden. Dit plan beschrijft hoe de Belastingdienst aanvullend onderzoek gaat doen naar het mogelijk delen van gegevens van burgers uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) met andere organisaties.

De staatssecretaris wil burgers snel duidelijkheid geven over de gevolgen van hun FSV-registratie en dat zich geen of verklaarbare gevolgen hebben voorgedaan bij de Belastingdienst. Dit betreft 220.000 burgers die hij per brief wil informeren.

Mogelijk blijkt uit nader onderzoek van de Belastingdienst dat gegevens uit FSV verstrekt zijn aan derden. Dit risico is naar verwachting beperkt tot circa 4.000 burgers. Indien het nadere onderzoek wordt afgewacht, wordt het informeren van de 220.000 burgers met circa 13 weken vertraagd en moeten zij dus langer wachten op duidelijkheid. Mocht in het nadere onderzoek van de Belastingdienst naar voren komen dat gegevens gedeeld zijn van een burger die al is geïnformeerd dat zich geen of verklaarbare gevolgen hebben voorgedaan, dan worden deze burgers daar vanzelfsprekend over geïnformeerd.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 september 2022
Rolnummer
2022-0000223717
NLF-nummer
NLF 2022/1798
Aflevering
15 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina