Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De gemeente X (belanghebbende) zorgt in de jaren 2015 tot en met 2019 voor de gescheiden inzameling of de inzameling en nascheiding van verpakkingen uit huishoudelijk afval, het eventueel sorteren van de ingezamelde verpakkingsmaterialen en het registreren van het ingezamelde verpakkingsmateriaal. Zij ontvangt daarvoor een vergoeding. X heeft over deze vergoedingen geen omzetbelasting op aangifte voldaan. Daarom zijn aan haar naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Verder heeft X voor die jaren de omzetbelasting die drukt op de kosten van de voormelde activiteiten in aanmerking laten komen voor een bijdrage uit het BCF. Deze bijdragen uit het BCF zijn van X teruggevorderd.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X met voormelde activiteiten een dienst verricht aan het verpakkend bedrijfsleven, welke dienst wordt verricht onder bezwarende titel. De dienst wordt voorts verricht in het economische verkeer en X handelt met betrekking tot deze activiteiten ook niet als overheid. Verder faalt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Ook de stelling dat de verleggingsregeling van toepassing is, wordt verworpen.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015-2019
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
14 maart 2023
Rolnummer
22/3207; 22/3208; 22/3209; 22/3210; 22/3212; 22/3213
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:5060
NLF-nummer
NLF 2024/0405
Aflevering
13 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina