Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2021, 33905) is een actualisatie van het besluit van 25 maart 2021 (2021-7241, NLF 2021/0751). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen.

Het besluit van 25 maart 2021 is ingetrokken.

Inwerkingtreding

Dit besluit is met ingang van 1 juli 2021 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 juni 2021
Rolnummer
2021-117469
NLF-nummer
NLF 2021/1361
Aflevering
8 juli 2021
bwbr0011353&artikel=3.147,bwbr0011353&artikel=3.119e,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.119g,bwbr0011353&artikel=3.147,bwbr0011353&artikel=3.119e,bwbr0011353&artikel=3.119g

Naar de bovenkant van de pagina