Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 19889) wijzigt het Staffelbesluit pensioenen, laatstelijk gewijzigd bij wijzigingsbesluit van 13 september 2023 (2023-20266, Stcrt. 2023, 25923, NLF 2023/2177). De wijzigingen betreffen de aanpassing van onderdeel 9.2. Daarnaast zijn de staffels in bijlage I, IV en VII uitgebreid. Ook zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Dit besluit zal met ingang van 29 juni 2024 in werking treden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
29 juni 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 juni 2024
Rolnummer
2024-10674
NLF-nummer
NLF 2024/1587
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0002489&artikel=10,bwbr0002489&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina