Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De ondernemingsactiviteit van X (bv; belanghebbende) bestaat uit de exploitatie van een kermisattractie (breakdance) en een oliebollenkraam. Ook wordt materieel voor attracties aan derden verhuurd. De onderneming is gestart op 22 februari 2016.

Tijdens een boekenonderzoek is geconstateerd dat X heeft nagelaten een (gedegen) kasadministratie bij te houden. Naar aanleiding van het boekenonderzoek is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd over de periode 1 februari 2016 tot en met 31 december 2017. Tevens is bij beschikking belastingrente in rekening gebracht en bij beschikking een boete opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de naheffingsaanslag en de boete- en rentebeschikkingen verminderd.

X verzoekt in hoger beroep de door de Inspecteur geconstateerde gebreken te herstellen en de zaak terug te wijzen naar de Rechtbank.

Hof Den Bosch wijst erop dat een achteraf na afloop van enig jaar opgestelde administratie het risico met zich brengt dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven. Volgens het Hof kan redelijkerwijs niet meer worden verwacht dat X nu alsnog een deugdelijke administratie overlegt. Daarnaast heeft X het beroep en het hoger beroep niet aangegrepen om nieuwe feiten of argumenten aan te voeren die tot het oordeel kunnen leiden dat de naheffingsaanslag en de boete- en rentebeschikkingen verder verminderd dienen te worden.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 februari 2016 tot en met 31 december 2017
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
21 februari 2024
Rolnummer
22/00794
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:514
NLF-nummer
NLF 2024/0864
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina