Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft een verzoek gedaan om teruggaaf van BPM wegens het vervallen van de tenaamstelling van een auto in het kentekenregister omdat de auto buiten Nederland wordt gebracht.

De Inspecteur heeft bij beschikking het verzoek afgewezen en geen teruggaaf verleend.

De betreffende auto is aanvankelijk tijdelijk ingeschreven in het Franse kentekenregister en pas na afloop van de dertienwekentermijn van artikel 4a, lid 1, Uitv.besl. BPM definitief ingeschreven in het Franse kentekenregister.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de Inspecteur het teruggaafverzoek terecht heeft afgewezen.

In de onderhavige zaak staat vast dat de tenaamstelling van de auto in het kentekenregister op 13 juli 2018 is vervallen, dat de laatste dag van de dertienwekentermijn 12 oktober 2018 was en dat de definitieve inschrijving in het Franse kentekenregister op 16 oktober 2018 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat X naar nationaal recht geen recht heeft op teruggaaf van BPM en dat het incidenteel hoger beroep van de Inspecteur slaagt.

De stelling van X dat op grond van het Unierecht recht op teruggaaf bestaat, slaagt niet. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
22/364
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:2857
NLF-nummer
NLF 2024/1113
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0005807&artikel=4a&lid=1,bwbr0005807&artikel=4a&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina