Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Rechtbank Rotterdam heeft op 16 april meerdere uitspraken gedaan in de afwikkeling (hersteloperatie) van de Toeslagenaffaire.

Het systeem van de Wet hersteloperatie toeslagen en de werkwijze van de Belastingdienst/Toeslagen leidt in de praktijk tot veel afzonderlijke beslissingen van de Belastingdienst/Toeslagen. Vaak worden die per herstelmaatregel of toeslagjaar genomen.

Tegen al die verschillende besluiten kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingediend. Dat kan ertoe leiden dat het herstel van gedupeerden gefragmenteerd in een veelheid aan procedures aan de orde komt, waarbij in de meeste procedures slechts een deelaspect van dat herstel kan worden behandeld, terwijl juist bedoeld is zo breed en samenhangend mogelijk herstel te bieden.

De Rechtbank wijst de Belastingdienst/Toeslagen en de wetgever er – ten overvloede – nadrukkelijk op dat op deze wijze een aanvrager niet alleen jarenlang moet wachten op primaire besluiten en beslissingen op bezwaar in de bestuurlijke fase, maar dan nog eens vele jaren verwikkeld kan zijn in allerlei procedures bij de Rechtbank en de ABRvS. Dit staat haaks op de doeleinden van de hersteloperatie en komt het herstel van het vertrouwen in de overheid niet ten goede.

In de onderhavige zaak is het beroep van X (belanghebbende) alleen gegrond voor zover het ziet op het nalaten te beslissen over de bestuurlijke dwangsom en de wettelijke rente.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Toeslagen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum instantie
16 april 2024
Rolnummer
23/7245
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2024:3342
NLF-nummer
NLF 2024/0993
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina