Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft op aangifte een bedrag van € 1.950 aan BPM voldaan ter zake van de registratie van een BMW X3 xDrive. Na hertaxatie is aan X een naheffingsaanslag BPM opgelegd van € 1.685.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Hof Den Bosch komt tot het oordeel dat de door X aangedragen koerslijsten van Z toegepast kunnen worden. Daarmee is niet meer in geschil dat de betreffende auto voorkomt op een koerslijst. De taxatiemethode kan in dit geval niet toegepast worden omdat de gepresenteerde schade volgens het Hof niet meer is dan normale gebruiksschade.

De koerslijstmethode staat in tegenstelling tot de taxatiemethode geen verdere verminderingen toe, waardoor het Hof niet toekomt aan een vermindering voor de ontbrekende onderhoudsboekjes.

Het Hof concludeert dat de BPM na afschrijving € 3.620 bedraagt. De naheffing moet daarom worden verminderd tot een bedrag van € 1.670.

X heeft recht op vergoeding van bezwaarkosten ad € 620. De tegemoetkoming voor de behandeling van het beroep en hoger beroep wordt vastgesteld op € 3.500. Verder komen de kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van een koerslijst en daarbij behorende verklaring, anders dan de Inspecteur meent, voor vergoeding in aanmerking (€ 84,64).

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
23/813
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1536
NLF-nummer
NLF 2024/1333
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina