Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit arrest hangt samen met het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2023 (200.307.538/01, ECLI:NL:HR:2023:131).

De Inspecteur is bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2015 van X (belanghebbende) afgeweken van de aangifte en heeft, voor zover in cassatie van belang, een bedrag van € 124.500 aan gebruikelijk loon in aanmerking genomen ter zake van werkzaamheden verricht voor diverse vennootschappen.

X heeft in bezwaar en beroep verklaard geen werkzaamheden voor deze vennootschappen te hebben verricht. Bij hogerberoepschrift heeft X op grond van artikel 8:60, lid 1, Awb, een bewijsaanbod gedaan om A te horen, aangezien die zou kunnen bevestigen dat hij geen werkzaamheden ten behoeve van de vennootschappen heeft verricht.

Het Hof heeft dit getuigenaanbod echter onbehandeld gelaten.

De Hoge Raad oordeelt dat indien een dergelijk bewijsaanbod is gedaan, de rechter in beginsel kan volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door de belanghebbende in de uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting te wijzen op de mogelijkheid getuigen mee te brengen of op te roepen (vgl. HR 23 mei 2014, 12/05526, ECLI:NL:HR:2014:1194, r.o. 3.3.4). Uit de gedingstukken volgt dat aan X een uitnodigingsbrief is verzonden die een zodanige mededeling bevat. In het onderhavige geval blijkt uit de stukken van het geding niet van omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat aan X in redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij heeft nagelaten getuigen mee te nemen of op te roepen. Het middel faalt.

De overige klachten van X over de uitspraak van het Hof doet de Hoge Raad af met toepassing van artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
3 februari 2023
Rolnummer
21/05021
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:133
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/0353
Aflevering
16 februari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5606
bwbr0005537&artikel=8:60,bwbr0005537&artikel=8:63&lid=2,bwbr0005537&artikel=8:60

Naar de bovenkant van de pagina