Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) zijn beschikkingen invorderingsrente gegeven ter zake van aan hem opgelegde aanslagen IB/PVV 2009 tot en met 2011 en 2013.

X heeft beroep en hoger beroep ingesteld inzake deze beschikkingen.

X heeft diverse malen verzocht om uitstel van de zitting van Hof Den Bosch. Reden van dit uitstelverzoek is dat X op de hoogte is geraakt van het feit dat hij in 2013 geregistreerd stond in het FSV-systeem (Fraude Signalering Voorziening). Het Hof acht de in de controlesfeer gelegen reden voor opname in het FSV-systeem (te weten het ten onrechte claimen van aftrek van inkomensafhankelijke bijdragen Zvw in eerdere jaren) in ieder geval voor het jaar 2013 rechtmatig. Er is geen reden voor het uitstellen van de zitting respectievelijk het aanhouden van de zaak, aldus het Hof.

De Ontvanger heeft terecht invorderingsrente in rekening gebracht over perioden waarin met betrekking tot de aanslagen uitstel van betaling was verleend. Dat in artikel 25.1.7 Leidraad invordering 2008 is opgenomen dat gedurende deze perioden geen invorderingsmaatregelen genomen mogen worden, staat hier niet aan in de weg.

Een ander geschilpunt betreft de vraag of de Ontvanger met betrekking tot de aanslagen ten onrechte dwangbevelen heeft afgegeven in perioden waarin sprake was van uitstel van betaling. Het Hof verklaart zich onbevoegd om deze vraag te beantwoorden aangezien dit een invorderingskwestie betreft die tot de exclusieve bevoegdheid van de civiele rechter behoort.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2009-2011, 2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
2 december 2021
Rolnummer
19/00703; 19/00704; 21/00001; 21/00002
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3635
NLF-nummer
NLF 2022/0056
Aflevering
6 januari 2022

Naar de bovenkant van de pagina