Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(24)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(2)
  • Besluiten(23)
  • Jurisprudentie(180)
  • Commentaar NLFiscaal(74)
  • Literatuur(24)
  • Recent(17)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(10)

De onderhavige regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in artikel 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.6, 10.6bis, 10.6ter, 10.6a, 10.6b, 10.7 en 10bis.12 Wet IB 2001; artikel 2, 12a, 18ga, 32ba en 32bb Wet LB 1964; artikel 10 Wet VpB 1969; artikel 35a SW 1956; artikel 7 en 26a Awir; artikel 8 Kostenwet; artikel 10aa en 10eb Uitv.besl. LB 1965 en artikel 25 Wet inkomstenbelasting BES.

De voor de inkomstenbelasting op grond van artikel 10.1, 10.6b en 10.7 Wet IB 2001 toegepaste indexering is ook van belang voor de Wet LB 1964 en de Wet VpB 1969. Ingevolge artikel 20a, lid 2, 20b, lid 2, en 22d Wet LB 1964 worden de in artikel 20a, lid 1, en 20b, lid 1, Wet LB 1964 vermelde bedragen en de in artikel 22, 22a, 22aa, 22b en 22c Wet LB 1964 vermelde bedragen en percentages bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door de bedragen en percentages die krachtens artikel 10.1, 10.6b en 10.7 Wet IB 2001 worden vastgesteld ter vervanging van de in artikel 2.10, 2.10a, 8.10, 8.11, 8.16a, 8.17 en 8.18 Wet IB 2001 vermelde bedragen en percentages. Ingevolge artikel 8, lid 14, Wet VpB 1969 wordt het in artikel 8, lid 5, Wet VpB 1969 vermelde bedrag bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens artikel 10.1 Wet IB 2001 wordt vastgesteld ter vervanging van het in artikel 3.15, lid 1, Wet IB 2001 vermelde bedrag.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 december 2021
Rolnummer
2021-0000234981
NLF-nummer
NLF 2022/0102
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002226&artikel=35a,bwbr0002471&artikel=2,bwbr0002471&artikel=12a,bwbr0002471&artikel=18ga,bwbr0002471&artikel=32ba,bwbr0002471&artikel=32bb,bwbr0002489&artikel=10aa,bwbr0002489&artikel=10eb,bwbr0002645&artikel=8,bwbr0002672&artikel=10,bwbr0011353&artikel=10.1,bwbr0011353&artikel=10.2a,bwbr0011353&artikel=10.2b,bwbr0011353&artikel=10.3,bwbr0011353&artikel=10.6,bwbr0011353&artikel=10.6bis,bwbr0011353&artikel=10.6ter,bwbr0011353&artikel=10.6a,bwbr0011353&artikel=10.6b,bwbr0011353&artikel=10.7,bwbr0011353&artikel=10bis.12

X