Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Middels een Woo-verzoek is aan de staatssecretaris gevraagd om informatie openbaar te maken over de volgende drie onderdelen: ‘1. Documenten waarin wordt aangegeven dat het gebruik van DigiD verplicht is voor het inloggen en of gebruikmaken van de website van de Belastingdienst. 2. Mogelijkheden of procedures om via de website van de Belastingdienst, of anderszins, een machtiging te verkrijgen waarmee mijn administratiekantoor uw vooraf ingevulde belastingaangifte over 2023 kan inzien en gebruiken. 3. Documenten waarin staat hoe het systeem werkt bij het uitsturen van een herinnering in het geval dat er geen aangifte OB is ingediend.’

De staatssecretaris geeft aan dat de eerste twee onderdelen van het verzoek reeds openbaar zijn.

Voor wat betreft het derde onderdeel van het verzoek, zijn er geen documenten aangetroffen bij de Belastingdienst. De staatssecretaris kan het verzoek dan ook niet inwilligen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 juni 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1517
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina