Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Middels een Woo-verzoek is aan de staatssecretaris / de Belastingdienst gevraagd informatie openbaar te maken met betrekking tot het beleid ten aanzien van ‘cumprefstructuren’. Specifiek is gevraagd om de volgende informatie:

 • documentatie waarin het beleid beschreven is hoe Inspecteurs in de praktijk om moeten gaan met cumulatief preferente aandelen bij de overdracht van een onderneming (bedrijfsopvolging);
 • documentatie met instructies voor belastinginspecteurs en waarderingsspecialisten binnen de Belastingdienst hoe zij de vergoeding op cumulatief preferente aandelen dienen vast te stellen en hoe dit zich verhoudt tot de in de markt gehanteerde rendementseisen;
 • documentatie waaruit volgt welke waarderingsmethode door de Belastingdienst wordt toegepast bij de waardering van een onderneming in het kader van een bedrijfsoverdracht;
 • documentatie waaruit het interne beleid van de Belastingdienst blijkt betreffende de omstandigheden waaronder cumulatief preferente aandelen worden aangemerkt als een zogenoemd lucratief belang.

Bij de inventarisatie zijn negen documenten aangetroffen. De negen aangetroffen documenten zijn reeds openbaar en vallen hierdoor buiten het bereik van de Woo. Daarom kan het verzoek niet worden ingewilligd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
2023-570
NLF-nummer
NLF 2024/1583
Aflevering
2 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina