Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(17)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Y BV heeft voor haar dga een pensioenregeling getroffen en daartoe in eigen beheer een pensioenvoorziening gevormd.
Na de ingangsdatum zal het pensioen aangepast worden aan de dan vigerende stijging van lonen en prijzen (na-indexatie). Y BV heeft de pensioenverplichting per 31 december 2005 overgedragen aan een (niet gevoegde) dochter.
Zij is daardoor € 1.903.753 aan die dochter verschuldigd geworden.
Deze overnamevergoeding is hoger dan de boekwaarde van haar pensioenvoorziening per 31 december 2005.
Y BV heeft het meerdere ten laste van haar belastbare winst 2005 gebracht.
De Inspecteur heeft het belastbare bedrag gecorrigeerd door de in de overnamevergoeding begrepen indexatielasten niet in aftrek toe te laten.
Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag hebben geoordeeld dat de Inspecteur de correctie terecht heeft aangebracht.
Y BV heeft cassatieberoep ingesteld tegen deze uitspraak van het Hof.
De Hoge Raad bevestigt echter het oordeel van het Hof.
Inzake het cassatieberoep van de Staatssecretaris beslist de Hoge Raad dat de Inspecteur bij de berekening van de waarde van de pensioenverplichting van de juiste overlevingstafel (GBM/GBV 2000-2005) is uitgegaan.
Conform A-G Wattel.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2005
Instantie
HR
Datum instantie
16 oktober 2015
Rolnummer
13/04121
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:3082
bwbid=bwbr0&artikel=3.29

Naar de bovenkant van de pagina