Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze brief reageert de staatssecretaris op het verzoek van de Eerste Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over de Europese voorstellen BEFIT en verrekenprijzen zonder de Eerste Kamer hier vooraf en tijdig schriftelijk over te informeren.

Op 12 september publiceerde de Europese Commissie de richtlijnvoorstellen BEFIT en verrekenprijzen. Het BEFIT-voorstel beoogt een geharmoniseerd vennootschapsbelastingstelsel en winsttoerekeningsysteem binnen de Europese Unie te introduceren. Het voorstel betreffende verrekenprijzen heeft als doel om de regels omtrent verrekenprijzen en de toepassing van het arm’s length-beginsel binnen de EU te harmoniseren. De toezegging ziet erop dat er geen onomkeerbare stappen genomen zullen worden zonder dat de Eerste Kamer hier schriftelijk en tijdig voorafgaand is geïnformeerd.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
2024-0000209638
NLF-nummer
NLF 2024/0769
Aflevering
26 maart 2024

Naar de bovenkant van de pagina