Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Omschrijving van de maatregel
  • Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) mag niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Een fbi mag nog wel indirect in Nederlands vastgoed beleggen, dat wil zeggen zij mag nog wel aandelen houden in een regulier belaste dochtervennootschap die belegt in Nederlands vastgoed. Daarnaast blijft direct beleggen in buitenlands vastgoed toegestaan.

Inleiding

Het fbi-regime is – in mijn beleving – één van de kroonjuwelen van het Nederlandse belastingstelsel. Dit regime biedt (kleine) beleggers, zoals particulieren, pensioenfondsen en ‘goede doelen’, de mogelijkheid om – op relatief eenvoudige wijze – collectief te beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed. De belastingheffing is hierbij dusdanig vormgegeven dat deze heffing doorgaans plaatsvindt alsof men rechtstreeks heeft belegd. Dit wordt – kort door de bocht – bereikt doordat economische dubbele belasting wordt voorkomen en de lopende inkomsten (zoals huuropbrengsten) uiterlijk acht maanden na het einde van het boekjaar verplicht dienen te worden uitgedeeld aan de achterliggende beleggers.

Minimale Nederlandse heffing

Rubriek(en)
Bouwstenen
Inkomstenbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
18 mei 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0161
Aflevering
11 juni 2020
Judoreg
NFB3365
Auteur(s)
Raymond Adema
Rijksuniversiteit Groningen en Deloitte

X