Direct naar content gaan

Samenvatting

Y is een naar het recht van land X opgerichte en in land X gevestigde cv-achtige. Naar huidig fiscaal recht (2024) kwalificeert Y voor Nederland als open cv (niet-transparant). Y geniet geen Nederlands inkomen. Voor land X is Y fiscaal transparant en aldaar niet onderworpen aan een belasting naar de winst.

Natuurlijk persoon Z woont in Nederland en heeft in 2024 een aanmerkelijk belang in Y. Bij ongewijzigde omstandigheden heeft Z als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (hierna: WFKR) per 1 januari 2025 geen aanmerkelijk belang meer in Y.

Vraag

Wordt Z geacht zijn aandeel in Y te hebben vervreemd op grond van artikel IX, lid 2, WFKR? En zo ja, kan Z dit voorkomen door een beroep te doen op de faciliteit van artikel XII WFKR?

Antwoord

Ja, Z wordt geacht zijn aandeel in Y te hebben vervreemd op grond van artikel IX, lid 2, WFKR. Z kan gebruikmaken van de aandelenfusiefaciliteit van artikel XII WFKR, mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden van die bepaling, waaronder dat de daar bedoelde aandelenfusie uiterlijk 31 december 2024 moet plaatsvinden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
2 mei 2024
Rolnummer
KG:003:2024:8
NLF-nummer
NLF 2024/1103
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0002320&artikel=2,bwbr0002320&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=3,bwbr0002672&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina