Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het NRC-artikel ‘Charlene de Carvalho-Heineken, “the queen of beer”, betaalt liefst geen belasting’ van 4 april 2024.

Hij geeft aan dat het kabinet belastingontwijking door middel van fiscale trucs onwenselijk acht. Belastingontwijking ondermijnt de belastingmoraal en leidt tot onrechtvaardigheid, omdat het zich onttrekken aan belastingheffing door de een uiteindelijk tot hogere lasten voor de ander leidt. Daarom doet het kabinet er alles aan om belastingontwijking streng aan te pakken, zowel nationaal als internationaal. In de afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen tegen belastingontwijking. De aanpak van belastingontwijking is dan ook een belangrijk speerpunt van het kabinet. De materie die in het artikel wordt beschreven, heeft betrekking op de belastingheffing van zogenoemde 'high net worth individuals'. Momenteel wordt onderzocht of er in internationaal en Europees verband afspraken kunnen worden gemaakt over de belastingheffing van deze individuen.

In de beantwoording van deze Kamervragen gaat de staatssecretaris ook uitgebreid in op het keuzerecht van een vennootschap om een betaling aan haar aandeelhouders te doen middels een terugbetaling van kapitaal of een dividenduitkering en het bestrijden van belastingconstructies.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 mei 2024
Rolnummer
2024-0000312591
NLF-nummer
NLF 2024/1288
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002515&artikel=3&lid=1,bwbr0002515&artikel=3&lid=1,bwbr0011353&artikel=4.13,bwbr0011353&artikel=4.13

Naar de bovenkant van de pagina